Časté dotazy

 

JE MOŽNÁ VÝMĚNA OKEN I V ZIMĚ?

  Provést výměnu starých oken za nová je bez problémů možné, i když jsou teploty pod bodem mrazu. Mezi demontáží stávajícího okna a montáží nového okna uplyne pouze několik desítek minut. Za tuto dobu nedojde k prochladnutí zdiva, a tak se teplota v místnosti po instalaci rychle vrací k normálu. Rovněž není třeba mít obavy z kvality použitých montážních materiálů. V tomto období se běžně používají hmoty (malty, montážní pěny), které jsou určeny až do -10 stupňů Celsia.

MOHU SI OKNA KOUPIT BEZ MONTÁŽE?

  Ano, je to možné, nicméně vám budeme muset počítat vyšší DPH, aktuálně 21%, oproti sníženému DPH 15%. Pokud se rozhodnete pro tuto variantu, dbejte na správné zaměření oken. Okna vám doručíme zdarma na vámi určené místo.

JAK SI MÁM SPRÁVNĚ ZAMĚŘIT OKNA?

  Zaměření oken v 5ti krocích:
  • Rozměr celého okna Rozměr okna stanovíme podle venkovního rozměru okenního otvoru. Hrany, nebo chcete-li boky okenního otvoru se nazývají ostění.
  • Šířka okna Šířku okna měříme vždy od ostění k ostění. Pro stanovení šířky okna musíme k naměřenému rozměru připočítat zpravidla pět až patnáct milimetrů na založení okna za ostění. Založení okna závisí na tloušťce venkovní buď břízolitové nebo hladké omítky. Tuto tloušťku si zkontrolujeme pohledem (a to nejlépe v místě spodního parapetu, kde jsou kraje okna často vidět), nebo do špalety uděláme malou hloubkovou sondu.
  • Výška okna Výšku okna měříme vždy od venkovního parapetu po horní ostění. Pro stanovení výšky okna musíme k naměřenému rozměru připočítat pět milimetrů na založení okna za vrchní ostění, v dolní části odečíst třicet milimetrů na výšku venkovního parapetu.
  • Venkovní parapet Hloubku venkovního parapetu zaměříme od místa osazení okna s připočtením přesahu parapetu přes stěnu (zpravidla o padesát až sedmdesát milimetrů). Šířka parapetu je dána okenním otvorem
  • Vnitřní parapet Hloubku vnitřního parapetu zaměříme pět centimetrů od místa osazení venkovního parapetu, s ohledem na tloušťku stěny a připočtením přesahu parapetu přes stěnu, zpravidla o třicet až padesát milimetrů.

CO JE SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA "U (W/m2K)"?

  Nejdůležitější technický parametr okna je součinitel prostupu tepla, který udává, kolik Wattů tepelné energie je předáno stavebním materiálem na ploše 1m2 za hodinu při tepelném rozdílu 1 Kelvin mezi teplou a studenou stranou. Čím nižší je tedy hodnota součinitele prostupu tepla, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti. V souvislosti s okenními výplněmi bývají uváděny tři typy součinitele prostupu tepla: Součinitel prostupu tepla Uf systém udává hodnotu U pro systém rámu a křídla, součinitel prostupu tepla Ug udává hodnotu U pro zasklení, součinitel prostupu tepla Uw udává hodnotu U celého okna.

JAKÁ ZÁRUČNÍ DOBA JE POSKYTOVÁNA NA OKNA IMCA?

  Standardně se poskytuje na dodávané plastové prvky tvořící dílo záruka v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet od okamžiku předání díla. Záruční doba na montáž a dodávku příslušenství, jež není společností IMCA CZ s.r.o. k plastovým prvkům standardně dodáváno (např. žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu apod.), se poskytuje na dobu 36 měsíců počítanou od okamžiku předání díla.